Vasa Order of AmericaGrand Master's Message

Grand Master Art Bjorkner's Summer Message for 2018

THE GRAND MASTER'S MESSAGE
Read in English

STORMÄSTARENS MEDDELANDE

Kära Vasasyskon,

Det har gått några veckor sedan jag valdes till din stormästare för 4 år framåt. Jag har blivit hedrad med ett “send off” - party av NJ District 6 Vasa Park Trustees, och jag har börjat vidarebefordra meddelanden till mina Storlogedeputerade med uppdateringar. Jag är angelägen om att alla relevanta uppgifter från Storlogemötet kommer alla till del. Delegaterna till Storlogemötet var väl omhändertagna och uppskattade och arbetade mycket hårt för att uppdatera och revidera i enlighet med de åtgärder och rekommendationer som skickats till Storlogemötet från alla medlemmar!

Planeringen och genomförandet av Storlogemötet var berömligt. Många tack går till Victoria Fedor-Thurman, ordförande för Storlogemötet, och hennes kommittéer i District 12. Hotellarrangemang, turer och mat kunde inte ha varit bättre. Jag vill särskilt tacka de många svenska medlemmar som deltog i mötet, och jag ser fram emot att delta i deras möten i maj 2019!

Sammansättningen av Storlogens Exekutiva Råd är enastående. Av de nio ombord har jag känt åtta åtminstone åtta år, och de har mycket användbar Vasa-kunskap för Ordens goda. Vi är stolta att meddela att ordern nu officiellt finns på de tre stora sociala mediaplattformarna! Vänligen dela och gå med på våra Facebook, Twitter och Instagram sidor för att öka vår närvaro i sociala medier. För ytterligare frågor kontakta vår ansvarige för sociala media, Chad Widman, chadwidman@gmail.com.

Strax efter Storlogemötet närvarade First Lady (Nancy) och jag den omtalade Jamestown Scandinavian Festival i New York. Vi njöt av vänskap, musik, mat och utställningar. Don Sandy från Thule Lodge # 127 gjorde ett fantastiskt jobb för att organisera allt.

Om det finns några festivaler eller utställningar i ditt logeområde, försök att gå med och ha ett “VASA INFORMATION” bås eller bord. Vi kan inte få medlemmar utan att dela vår entusiasm för ordern!

Ha broschyrer, ansökningsblanketter och bilder från aktiviteter. Också föreslå att minst en deltagande medlem är klädd i traditionell folkdräkt. Om du inte har en lokal broschyr, ladda ner Storloge-broschyren som visas på Storloge-medlemmarnas sida, och gå till Medlemshandboken online och se ett exempel på en lokal broschyr.

Den nya Vice Grand Lodge-sekreteraren är Marlene Patient, marlenepatient@gmail.com. Kontakta henne för smycken, nålar, nya medlemspaket (gratis) och andra formulär. Nya medlemsansökningar finns tillgängliga online för nedladdning. I enlighet med ett godkänt beslut på Storlogemötet krävs ingen rekommendation för medlemskap, och formuleringen har tagits bort.

I Sanning och Enighet,

Art Bjorkner, Stormästare